Reglement

REGLEMENT


Gedrag  & discipline

 

 • De trainer heeft altijd gelijk (tijdens de training) zelfs als de trainer geen gelijk heeft (tijdens de training). Na de training is echter alles bespreekbaar.
 • Indien er problemen zijn die niet rechtstreeks met de trainer kunnen worden opgelost, gelieve dan een mailtje te sturen naar info@won-hyo.be, uw probleem zal dan besproken worden op de bestuursvergadering.
 • Racisme en discriminatie worden niet geduld (dit geldt voor iedereen, atleten, trainers en bestuursleden). Won-Hyo is voor iedereen, ongeacht kleur, ras, geslacht, godsdient of geaardheid. Wees hoffelijk zowel binnen als buiten de trainingszaal.
 • Achterklap helpt niet, praten wel. Bij onenigheid wordt het bestuur eerst verwittigd en zal er naar een oplossing gezocht worden.
 • Vechtpartijen buiten de club worden niet geduld. Bij herhaling zal met de betrokkenen gepraat worden en zullen er eventueel sancties aan gekoppeld worden.
 • Tijdens de training trainen we met elkaar en niet tegen elkaar. Deftig taalgebruik is gewenst. Er moet respect zijn voor medeleerlingen, leraar en materiaal en ouders.
 • In de trainingszaal en kleedkamers wordt er Nederlands gepraat. Dit geldt voor zowel de atleten als voor toeschouwers. Wij bouwen aan 1 team.
 • Het gebruik van drugs of alcohol voor of tijdens de training is strikt verboden. Mensen onder invloed zullen niet toegelaten worden op de training. Het gebruik van doping wordt niet getolereerd! Uitzetting uit de club behoort tot de mogelijke sancties.
 • Het is niet toegelaten dat ouders hun eigen kinderen coachen tijdens de training en/of wedstijden, of zich mengen in het verloop van de les.
 • Indien je niet aanwezig kan zijn tijdens een training kan je best de trainer verwittigen. Indien je te laat komt op training dien je dit meteen te melden bij de trainer.
 • Het gebruik van een GSM is verboden tijdens de training.
 • Waardevolle voorwerpen laat je niet in de kleedkamers achter.
 • Ouders en/of vrienden zijn welkom tijdens trainingen maar mogen deze trainingen niet storen of de leden afleiden.

 

 

Hygiëne

 

 • Iedereen zorgt voor een onberispelijke persoonlijke hygiëne. Je trainingspartners zullen dit waarderen.
 • Nagels moeten kort worden gehouden zodat je geen anderen kan kwetsen.
 • Wanneer je niet op de matten bent, dien je schoeisel te dragen (slippers, pantoffels, ..), éénmaal op de mat is het verboden om schoenen te dragen (tenzij mét toestemming van de trainer en om medische redenen). 
 • Leden met voetziekten zijn verplicht taekwondoschoenen of pantoffels te dragen die enkel worden gebruikt om op de matten te trainen.
 • Je traint enkel met proper gewassen kledij 

 

 

Kleding en toebehoren

 

 • Om kledij of beschermingsmateriaal aan te schaffen, informeer je best administratie@won-hyo.be  
 • Elk lid traint met verzorgde kledij.
 • Voor traditioneel Taekwon-Do mag je in volledige dobok (uniform) trainen of in dobokbroek + club t-shirt. 
 • Voor alle andere trainingen mag je in dobokbroek / kickboksbroek + club-tshirt trainen.
 • Bij wedstrijden / stages / examens van ITF Taekwon-Do draag je je volledige dobok. Dames / meisjes dragen een witte t-shirt onder hun dobok. Heren / jongens mogen geen t-shirt onder hun dobok dragen!
 • Elk lid zorgt ervoor dat hij / zij zo snel mogelijk het beschermingsmateriaal bestelt. Dit is belangrijk voor iedereen zijn / haar veiligheid.
 • Je plaatst je naam op je materiaal. Ieder lid is verantwoordelijk voor zijn / haar eigen materiaal. 
 • Er worden tijdens de training geen sieraden gedragen! De enige uitzondering is een ingegroeide trouwring en pas geschoten oorbellen, deze dienen dan afgeplakt te worden.

 

 

Lidgelden en verzekering

 

 • Elk lid betaalt tijdig zijn verzekering en lidgeld zonder dat daarom moet worden gevraagd. Wanneer er toch moet gevraagd worden om te betalen, heeft het lid 1 week tijd om dit in orde te maken (de club heeft het lidgeld / verzekering ontvagen) alvorens de toegang tot de training wordt geweigerd.
 • Speciale regelingen (vb. korting voor meerdere leden per gezin) moeten op voorhand met de administratief verantwoordelijke worden besproken.
 • Indien een lid wenst te stoppen met trainen, kan hij/zij het betaalde lidgeld niet recupereren.
 • Wanneer leden geblesseerd zijn en een langere tijd niet kunnen komen trainen, kan het lidgeld 'bevroren' worden. Je moet dit wel vragen aan de administratief verantwoordelijke.
 • Meer informatie over verzekering en lidgeld kan je bekomen via administratie@won-hyo.be

 

 

Blessures / ongevallen

 

 • Iedereen heeft respect voor elkaar, het mag nooit de bedoeling zijn om iemand anders te kwetsen tijdens trainingen / wedstrijden.
 • Elk lid moet bij elke clubactiviteit (trainingen, stages, wedstrijden, ..) een ongevallenformulier bij zich hebben.
 • Bij blessure of ongeval dien je binnen de 24 uur het ingevulde formulier op te sturen naar administratie@won-hyo.be

 

 

Examens / gordels

 

 • De hoofdtrainer beslist wanneer iemand wel / niet examen mag doen. Leden (en ouders) vragen nooit zelf naar examens.
 • De beslissingen van de hoofdtrainer worden gerespecteerd. Iedereen is anders en er wordt rekening gehouden met leeftijd, mogelijkheden en inzet.
 • Er wordt geen commentaar op andere leden (en hun gordel) gegeven. Dit gebeurt meestal uit jaloezie, wat een teken van zwakheid is.
 • Iedereen probeert zich zo goed mogelijk voor te bereiden voor zijn / haar volgende examen. Dit begint op de dag wanneer je je huidige gordel hebt ontvangen.